דלג לתוכן עיקרי
23.01.14.82

הכנסה מאגרות מהנדסים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשום מהנדסים ואדריכלים (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסה מאגרות מהנדסים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?