דלג לתוכן עיקרי
23.01.14

רשום מהנדסים ואדריכלים

תקציב מאושר: 1,086,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד העבודה והרווחה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב רשום מהנדסים ואדריכלים הוא ₪390,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,086,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪219,000 (20.17%)
  • רכש וקניות: ₪867,000 (79.83%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪178,991
תחת סעיף זה מוקצים 2.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?