דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב הזמנת סקרים -למ"ס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪56,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?