דלג לתוכן עיקרי
23.01.12

מיכון ואירגון

תקציב מאושר: 46,212,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הרווחה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2008 תקציב מיכון ואירגון הוא ₪21,541,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪46,212,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪47,212,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪44,549,000 (94.36%)

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪28,015,635
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?