דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב תכנון תקציבי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,223,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪22,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪23,223,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪23,223,000 (100%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪-24,879
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?