דלג לתוכן עיקרי
23.01.10.74

השתתפות משרד החינוך בפרוייקט הפעלופדיה

תקציב מאושר: -100,000
תקנה תקציבית בתכנית שרותים מרכזיים משרד (תחת תחום תחום פעולה כללי - רווחה בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד החינוך בפרוייקט הפעלופדיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-100,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?