דלג לתוכן עיקרי
23.01.10.15

הכנסה מרשויות מקומיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שרותים מרכזיים משרד (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסה מרשויות מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?