דלג לתוכן עיקרי
23.01.10.12

השתתפות משרד הביטחון

תקציב מאושר: -5,300,000
תקנה תקציבית בתכנית שרותים מרכזיים משרד (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב השתתפות משרד הביטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-5,300,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?