דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מטה ושירותים מרכזיים

23.01

1,704,471,000
בשנת 2024 תקציב מטה ושירותים מרכזיים הוא ₪1,704,471,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪46,827,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,093,490,000 (64.15%)
  • תמיכות והעברות: ₪43,700,000 (2.56%)
  • רכש וקניות: ₪500,009,000 (29.34%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪1,651,527,281
תחת סעיף זה מוקצים 3,622 תקני כח אדם , ובנוסף 240 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?