דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪1,061,083,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,221,612,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪31,980,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,253,592,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪8,130,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪8,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪852,181,000 (67.98%)
  • תמיכות והעברות: ₪41,366,000 (3.3%)
  • רכש וקניות: ₪314,204,000 (25.06%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪1,038,164,203
תחת סעיף זה מוקצים 3,428 תקני כח אדם , ובנוסף 1,131 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?