דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד העבודה והרווחה

23

4,734,327,000
בשנת 2003 תקציב משרד העבודה והרווחה הוא ₪4,416,539,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,734,327,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪84,666,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪4,818,993,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,357,279,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪119,966,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪645,009,000 (13.38%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,221,908,000 (25.36%)
  • רכש וקניות: ₪2,821,380,000 (58.55%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪4,339,390,885
תחת סעיף זה מוקצים 3,704 תקני כח אדם , ובנוסף 6,838 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?