דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הקליטה במימון ברית מילה לעולים חדשים

22.20.08.19

-1,000,000
בשנת 1997 תקציב השתתפות משרד הקליטה במימון ברית מילה לעולים חדשים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?