דלג לתוכן עיקרי
22.20.08.03

הכנסות מבחינות ואגרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות הרבנות הראשית (תחת תחום הרבנות הראשית בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות מבחינות ואגרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?