דלג לתוכן עיקרי
22.20.02

שרותי כ"א ויעוץ

תקציב מאושר: 2,717,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הרבנות הראשית בסעיף משרד לעניני דתות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב שרותי כ"א ויעוץ הוא ₪1,671,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,717,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪2,717,000 (100%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,115,301
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?