דלג לתוכן עיקרי
22.20.01

שכר

תקציב מאושר: 6,658,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הרבנות הראשית בסעיף משרד לעניני דתות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב שכר הוא ₪5,161,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,658,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪6,658,000 (100%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪6,271,558
תחת סעיף זה מוקצים 13 תקני כח אדם , ובנוסף 311 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?