דלג לתוכן עיקרי
22.18.04

תרבות תורנית

תקציב מאושר: 2,500,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תרבות תורנית וחרדית בסעיף משרד לעניני דתות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1998 תקציב תרבות תורנית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,500,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪2,500,000 (100%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?