דלג לתוכן עיקרי
22.18.03.01

ארגון תורני ארצי לנשים

תקציב מאושר: 66,000
תקנה תקציבית בתכנית ארגון תורני ארצי לנשים (תחת תחום תרבות תורנית וחרדית בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב ארגון תורני ארצי לנשים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪66,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)