דלג לתוכן עיקרי
22.08.13.01

פיתוח מקוואות

תקציב מאושר: 62,611,000
תקנה תקציבית בתכנית ועדה בינמשרדית להקמת (תחת תחום מקומות קדושים בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב פיתוח מקוואות הוא ₪2,602,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪62,611,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪22,770,449
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)