דלג לתוכן עיקרי
22.07.01

רזרבה להתיקרויות

תקציב מאושר: 5,285,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רזרבה בסעיף משרד לעניני דתות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב רזרבה להתיקרויות הוא ₪46,173,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,285,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,065,000 (57.99%)
  • רכש וקניות: ₪2,220,000 (42.01%)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?