דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הקליטה בנציגיות של בתי הדין במדינות חבר העמים.

22.05.03.11

-1,791,000
בשנת 2000 תקציב השתתפות משרד הקליטה בנציגיות של בתי הדין במדינות חבר העמים. הוא ₪-1,791,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪-1,674,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)