דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב כספי עזבונות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,800,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,344,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪10,144,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪10,144,000 (100%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,956,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?