דלג לתוכן עיקרי
22.04.21.03

הכנסה מהחזרי תשלום הבטחת הכנסה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הבטחת הכנסת מינימום (תחת תחום הלכה מחקר ולימוד תורני בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסה מהחזרי תשלום הבטחת הכנסה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?