דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הבטחון בישיבות הסדר

22.04.15.06

-21,379,000
בשנת 2003 תקציב השתתפות משרד הבטחון בישיבות הסדר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-21,379,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪-22,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)