דלג לתוכן עיקרי
22.04.04.05

תמיכה במסגרות תורניות שיקומיות לאסירים

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה בכוללים (תחת תחום הלכה מחקר ולימוד תורני בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב תמיכה במסגרות תורניות שיקומיות לאסירים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?