דלג לתוכן עיקרי
22.03.01.16

השתתפויות במשרדי ממשלה

תקציב מאושר: 200,000
תקנה תקציבית בתכנית בתי הדין הרבניים (תחת תחום בתי הדין הרבניים בסעיף המשרד לשירותי דת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפויות במשרדי ממשלה הוא ₪200,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪142,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)