דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב טפוח והווי דתי הוא ₪12,262,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,802,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,997,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪24,799,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,372,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪2,945,000 (11.88%)
  • רכש וקניות: ₪21,812,000 (87.96%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪11,834,220
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?