דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב מחסן תשמישי קדושה לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪201,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪-108,765
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?