דלג לתוכן עיקרי
22.02.13.10

הקצבות לרבנים ושוחטים רבנים (203) (משרות) שוחטים (96) (משרות) בלניות (158) (משרות) פנסיה (104) משרות)

תקציב מאושר: 77,386,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי דת (תחת תחום שירותי דת בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הקצבות לרבנים ושוחטים רבנים (203) (משרות) שוחטים (96) (משרות) בלניות (158) (משרות) פנסיה (104) משרות) הוא ₪67,845,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪77,386,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪63,260,862
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)