דלג לתוכן עיקרי
22.02.01.21

הכנסות משחיטת חול

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הרבנות הראשית (תחת תחום הרבנות הראשית בסעיף המשרד לשירותי דת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב הכנסות משחיטת חול לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?