דלג לתוכן עיקרי
22.02.01.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 1,682,000
תקנה תקציבית בתכנית הרבנות הראשית (תחת תחום הרבנות הראשית בסעיף המשרד לשירותי דת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪1,682,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪3,568,062
תחת סעיף זה מוקצים 84 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)