דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הרבנות הראשית הוא ₪28,305,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,063,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪19,107,000 (67.5%)
  • תמיכות והעברות: ₪334,000 (1.18%)
  • רכש וקניות: ₪5,727,000 (20.23%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪31,981,681
תחת סעיף זה מוקצים 70 תקני כח אדם , ובנוסף 84 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?