דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הרבנות הראשית הוא ₪33,471,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,063,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪21,362,000 (63.82%)
  • תמיכות והעברות: ₪358,000 (1.07%)
  • רכש וקניות: ₪8,614,000 (25.74%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪35,108,641
תחת סעיף זה מוקצים 84.5 תקני כח אדם , ובנוסף 84 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?