דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב שירותי דת הוא ₪250,550,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪250,734,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪201,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪213,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪20,107,000 (8.02%)
  • תמיכות והעברות: ₪224,469,000 (89.52%)
  • רכש וקניות: ₪5,997,000 (2.39%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪260,138,934
תחת סעיף זה מוקצים 3,791 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?