דלג לתוכן עיקרי
22.01.13.14

קנית שירותי מיחשוב

תקציב מאושר: 1,928,000
תקנה תקציבית בתכנית מיכון (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב קנית שירותי מיחשוב הוא ₪380,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,928,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,143,431
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)