דלג לתוכן עיקרי
22.01.12.10

השתתפויות באוצר בגין שרותי מחשב ונש"מ

תקציב מאושר: 1,019,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפויות באוצר בגין שרותי מחשב ונש"מ הוא ₪819,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,019,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?