דלג לתוכן עיקרי
22.01.06.06

הוצאות מחשוב

תקציב מאושר: 3,499,000
תקנה תקציבית בתכנית תפעול (תחת תחום המשרד לשירותי דת בסעיף המשרד לשירותי דת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הוצאות מחשוב הוא ₪2,122,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,499,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?