דלג לתוכן עיקרי
22.01.05.01

שיא כוח אדם

תקציב מאושר: 18,511,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר ותפעול (תחת תחום המשרד לשירותי דת בסעיף המשרד לשירותי דת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב שיא כוח אדם הוא ₪18,511,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪9,510,248
תחת סעיף זה מוקצים 91 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)