דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שכר ותפעול הוא ₪57,060,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪30,973,000 (54.28%)
  • רכש וקניות: ₪22,986,000 (40.28%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪56,156,774
תחת סעיף זה מוקצים 87 תקני כח אדם , ובנוסף 216 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?