דלג לתוכן עיקרי
22.01.02.17

הכנסות מתרומות - המרכז למקומות קדושים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה בשירותי דת (תחת תחום המשרד לשירותי דת בסעיף המשרד לשירותי דת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסות מתרומות - המרכז למקומות קדושים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?