דלג לתוכן עיקרי
22.01.01.06

מיזמים במועצות הדתיות

תקציב מאושר: 1,532,000
תקנה תקציבית בתכנית מועצות דתיות (תחת תחום המשרד לשירותי דת בסעיף המשרד לשירותי דת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב מיזמים במועצות הדתיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,532,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪417,248
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)