דלג לתוכן עיקרי
22

המשרד לשירותי דת

תקציב מאושר: 798,846,000
סעיף תקציבי בתקציב המדינה - תחת תת-הנושא משרדי מטה / שירותי דת.
לרוב משרד ממשלתי או סעיף הוצאה משמעותי.
בשנת 2024 תקציב המשרד לשירותי דת הוא ₪798,846,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪230,061,000 (28.8%)
  • תמיכות והעברות: ₪435,469,000 (54.51%)
  • רכש וקניות: ₪113,531,000 (14.21%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪842,299,737
תחת סעיף זה מוקצים 523.5 תקני כח אדם , ובנוסף 300 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?