דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד לעניני דתות

22

1,544,102,000
בשנת 2003 תקציב משרד לעניני דתות הוא ₪1,548,052,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,544,102,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪67,345,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,611,447,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪32,243,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪29,792,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪132,475,000 (8.22%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,334,024,000 (82.78%)
  • רכש וקניות: ₪109,101,000 (6.77%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,606,714,587
תחת סעיף זה מוקצים 306 תקני כח אדם , ובנוסף 5,075 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?