דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במוסדות להשכלה

21.11.01

10,283,006,000
בשנת 2019 תקציב השתתפות במוסדות להשכלה הוא ₪9,852,189,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,283,006,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪13,283,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪10,296,289,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,778,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪10,223,048,000 (99.29%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪9,468,034,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?