דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד התמ"ס בפרויקט תל"מ

21.04.10.02

-150,000
בשנת 1999 תקציב השתתפות משרד התמ"ס בפרויקט תל"מ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-150,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?