דלג לתוכן עיקרי
21.03.07.07

השתתפות במשרד החינוך

תקציב מאושר: 46,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכז הסיוע לסטודנטים (תחת תחום השתתפות בפעולות בסעיף השכלה גבוהה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות במשרד החינוך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪46,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?