דלג לתוכן עיקרי
21.02.01.50

השתתפות משרד הגמלאים

תקציב מאושר: -400,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בתקציבי (תחת תחום השתתפות בתקציב המוסדות בסעיף השכלה גבוהה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד הגמלאים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-400,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?