דלג לתוכן עיקרי
21.02.01.06

מלוה מגרמניה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בתקציבי (תחת תחום השתתפות בתקציב המוסדות בסעיף השכלה גבוהה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב מלוה מגרמניה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?