דלג לתוכן עיקרי
20.67.02.11

קורונה צהרונים ומסגרות משלימות

תקציב מאושר: 24,553,000
תקנה תקציבית בתכנית הארכת יום הלימודים (תחת תחום פעולות משלימות לקידום בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב קורונה צהרונים ומסגרות משלימות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,553,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪211,333,285
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)