דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב השתתפות במכינות קדם אקדמיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪44,423,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?