דלג לתוכן עיקרי
20.67.01.55

הקצבות ייעודיות לבעלויות - תשלומים מזכירות פדגוגית

תקציב מאושר: 19,141,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילויות ופרוייקטים (תחת תחום פעולות משלימות לקידום בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב הקצבות ייעודיות לבעלויות - תשלומים מזכירות פדגוגית הוא ₪28,467,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,141,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪22,442,741
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)